Temel Dersler Programı

Yaşar Üniversitesi evrensel bilim değerleriyle elde edilen araştırma ve analizlerle dayanarak öğrenme olanaklarını en uygun biçimde öğrencilerine ulaştırmak ve bilimsel bilginin yanında kurumsal kimlik değerlerini öğretim programlarına yansıtmak adına bir takım dersleri “Temel Dersler Programı” altında sunmaktadır.

Kurumsal Temel Dersler (UFND)

 • UFND 10 A Davranış Bilimleri
 • UFND 10 B Gösterge Bilim ve Anlam Bilim
 • UFND 10 C Bilim Felsefesi ve Tarihi
 • UFND 10 D Teknoloji ve Toplum
 • UFND 10 E Felsefe – Mantık
 • UFND 10 F Teknoloji ve Girişimcilik
 • UFND 020 Araştırma Kültürü
 • UFND 030 Tasarım Kültürü
 • UFND 040 Estetik Kültürü
 • UFND 050 Etik Kültürü
 • UFND 060 Proje Kültürü
 • UFND 010C (EN) Human Sciences / History and Philosophy of Science
 • UFND 010B (EN) Human Sciences/ Semiology and Semantics
 • UFND 020 (EN) Research Culture
 • UFND 030 (EN) Design Culture
 • UFND 040 (EN) Aesthetic Culture
 • UFND 050 (EN) Ethic Culture
 • UFND 060 (EN) Project Culture
 • UFND 070 Sosyal Sorumluluk

Öğrencilerimiz için her dönem aldıkları UFND dersi sayısı öğrencilerimizin bu dersteki başarısını doğrudan etkilemektedir. Öğrencilerimiz için ideal olan her dönem bir UFND dersi almalarıdır.

UFND derslerinin sunumu ve sınavların gerçekleştirilmesi, Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ders materyalleri kullanılarak, eYaşar Öğrenme Portal’ı (http://e.yasar.edu.tr) aracılığı ile çevrimiçi olarak yürütülmektedir. Öğrenciler bu portala bilgi işlemden alınan YASARID’lerini kullanarak girip derslere ulaşabilirler.

UFND derslerinde Sosyal Sorumluluk ve Teknoloji Girişimcilik dersleri dışında konular modüller yardımıyla işlenir ve modüller 7 gün 24 saat öğrencilerin erişimine açıktır. Öğrenciler dersten not alabilmek için, “Ders Tanıtım”ında belirtilmiş son tarihe kadar portal (http://e.yasar.edu.tr) dahilinde her module ait belirli etkinlikleri gerçekleştirmeli ve etkinliklerin tümü tamamladıktan sonra aktif olacak olan final sınavına katılmalıdır.

2014-2015 Bahar döneminden başlamak üzere UFND 70 Sosyal Sorumluluk dersi Bilim Kültürü bölümü dersleri altında, çevrimiçi olarak eYaşar Öğrenme Portal’ı (http://e.yasar.edu.tr) aracılığı ile yürütülecektir.

Derse Kayıtlanma

Öğrencilerimiz, UFND derslerine ve YÖK zorunlu derslerine dönem başında üniversitenin belirleyeceği esaslara göre kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadır. Bu derslere Öğrenci Bilgi Sistemi (http://obs.yasar.edu.tr) aracılığı ile kayıt olunur.

Ders kayıtlanma ile ilgili olarak Öğrenci İşlerinin onayı olmadan sisteme erişemezsiniz.Sisteme giriş yaptıktan sonra dönem için kayıtlı olduğunuz dersler üst menüde yer alan sekmelerde listelenmektedir. Sisteme erişim öğrenci işlerinden gelen bilgiler doğrultusunda sağlandığından ders kaydınızla ilgili olarak bir eksiklik ya da hata olabileceğinden Bölümünüze ve Öğrenci İşleri ile irtibata geçiniz.

Derslere Ne Zaman Erişilir?

Çevrimiçi UFND dersleri ve YÖK zorunlu dersleri “Ders Ekleme ve Bırakma” sonrası, eYaşar Öğrenme Portal’ında (http://e.yasar.edu.tr) erişilebilir olmaktadır.

Nasıl Başlamalıyım?

Çevrimiçi UFND ve YÖK zorunlu dersleri ve sınavları eYaşar Öğrenme Portal’ı (http://e.yasar.edu.tr) aracılığı ile sunulmaktadır. Bu portalda derslerinizde sizden beklenenleri yapabilmeniz için öncelikle sistemi kullanmayı öğrenmelisiniz. Bu nedenle; ilk olarak “Tanıtım ve Destek Dökümanları” nı okuyunuz. Bu dökümanlarda sisteme nasıl gireceğiniz, sistemi kullanarak derslerinizi nasıl alacağınız anlatılmaktadır.

Çevrimiçi derslerinin işleyişi yüz yüze derslerin işleyişinden farklıdır. Portala YASARID’nizi kullanarak girdiğinizde, derslerinin işleyişi ve ders hakkındaki tüm bilgiler için öncelikle “Ders Tanıtımı” başlığını okumalısınız. Burada nasıl not alacağınız, ders içerikleri, etkinlik ve final sınavı için son tarihler yer almaktadır.

Destek

eYaşar Öğrenme Portal’ı (http://e.yasar.edu.tr), Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (http://au.yasar.edu.tr) tarafından yönetilmektedir. Derslerin içeriği, sistem kullanımı ve eYaşar Öğrenme Ortamı ( http://e.yasar.edu.tr ), konusunda destek için öğrecilerimiz Yeni Bina 4. Kat’ta yer alan Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezine yada eYaşar Öğrenme Portalı (http://e.yasar.edu.tr) üzerinden “Çevrimiçi Destek”e başvurabilir.